Żubry w Polsce

Liczebność żubra w Polsce

mapka 1 2013Obecnie w naszym kraju przebywa najwięcej osobników gatunku Bison bonasus w zestawieniu z innymi krajami europejskimi.

liczna zubrow 2013 w PolscePod koniec 2013 roku w polskich hodowlach znajdowało się 1377 żubrów.

l zubrow 2013 zamkniete plcieSzczegółowe dane, opracowane na podstawie danych trafiających do redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów  zamieszczone są w pliku poniżej.

liczba zubrow 2013 zamkniete wolne inneW 2013 roku większość żubrów żyjących w Polsce znajdowała się w stadach wolnościowych (pięć populacji).

Zwierzęta żyjące w niewoli – w dwudziestu pięciu stadach (Ośrodki Hodowli Żubrów, ogrody zoologiczne) stanowią bazę restytucyjnej hodowli żubra ex situ.

LICZBA ŻUBRÓW 2010

LICZBA ŻUBRÓW 2011

LICZBA ŻUBRÓW 2012

LICZBA ŻUBRÓW 2013

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.