Pobieranie materiału biologicznego do badań genetycznych

Dzięki badaniom materiału biologicznego pobranego od dzikich zwierząt przy użyciu różnorodnych metod genetyki molekularnej możemy określić zmienność genetyczną w danej populacji a także przepływ genów pomiędzy populacjami. Badania genetyczne ułatwiają ochronę gatunków – dzięki nim możemy określić np. które osobniki warto ze sobą kojarzyć dla otrzymania potomstwa o możliwie niskim stopniu spokrewnienia – szczególnie istotne jest to w przypadku gatunków zagrożonych oraz wywodzących się od bardzo ograniczonej grupy przodków – tak jak w przypadku żubra.
Oprócz badań genetycznych ocena pobranego materiału biologicznego pomaga określić stan zdrowia zwierząt, czy też ustalić przyczyny zgonu w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia.
Do badań wykorzystuje się zarówno tkanki miękkie, tkankę kostną i chrzęstną, jak i krew oraz włosy z cebulkami. Rodzaj materiału zależy od rodzaju badania, ale często również od możliwości i okoliczności pobierania prób (ocena przeżyciowa, ocena pośmiertna, ocena zwłok lub ich fragmentów w stanie rozkładu). W każdym jednak przypadku ważne jest, by odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać pozyskany materiał. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w załączonej poniżej prezentacji przygotowanej przez mgr inż. Marlenę Wojciechowską z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW.

Pobranie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego

Literatura: Wojciechowska M., Olech W. Wykorzystanie mikromacierzy DNA w badaniach dzikich zwierząt

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Żubronie

 zubronieMieszańce międzygatunkowe będące wynikiem krzyżowania żubra i bydła nazywane są żubroniami.

Są one także mieszańcami międzyrodzajowymi, gdyż bydło domowe należy do rodzaju Bos, a żubr do rodzaju Bison.

Więcej szczegółów na temat tej niezwykłej w świecie zwierząt krzyżówki, można przeczytać w załączonym poniżej opracowaniu dr Eweliny Gołębiewskiej:

ŻUBRONIE

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Żubry w Polsce!

„Pozwólcie przedstawić sobie,

Pan Żubr we własnej osobie …”

Jan  Brzechwa

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz